Wyposażenie Zakres naszej działalnoœci Najważniejsze informacje i ważne strony Kontakt i jak do nas trafić
O FIRMIE:
 Firma powstała w roku 1997 (Swidectwo kwalifikacyjne Nr 6122/97 wydane przez Ministerstwo Finansów). Zajmujemy się szeroko pojętą działalnością finansowo-księgową. Osoby pracujące w naszym zespole posiadają wysokie kwalifikacjie oraz duże doświadczenie zawodowe.
 Szczegóły oferty, kontakt, lokalizacja biura i inne informacje znajdziecie Państwo na pozostałych zakładkach naszej strony.

 

 Koszty wdrożenia ustawy zwalniającej emerytury z podatku to około 17 mld zł  Obywatelski projekt ustawy nazywanej "Emerytura bez podatku" przewiduje, że emeryci i renciści po wejściu w życie ustawy otrzymaliby "na rękę" świadczenia w wysokości kwoty brutto, czyli bez pomniejszania ich o podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Szacunkowe koszty wdrożenia projektu to około 17 mld zł.
 [czytaj dalej...]

 Split payment (mechanizm podzielonej płatności) - spotkanie w Poznaniu  Rödl & Partner zaprasza na spotkanie, na którym zostaną przedstawione prawne, podatkowe i finansowe aspekty mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Spotkanie odbędzie się 28 czerwca 2018 r. w biurze Rödl & Partner w Poznaniu, ul. Górki 7. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.
 [czytaj dalej...]

 Zmiany w ustawie strefowej - spotkanie we Wrocławiu  Rödl & Partner zaprasza na spotkanie, na którym zostaną przedstawione nowe zasady uzyskiwania inwestycyjnych zwolnień podatkowych wynikające z nowej ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Spotkanie odbędzie się 26 czerwca 2018 r. w biurze Rödl & Partner, przy ul. św. Mikołaja 19 we Wrocławiu. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.
 [czytaj dalej...]

 Ubezpieczyciele chcą zwolnienia z podatku od aktywów w ramach PPK  Nowa ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) zakłada udział ubezpieczycieli w systemie, jednak przy stopie opodatkowania wyższej od limitu kosztów za zarządzanie w umowach PPK i braku zwolnienia z podatku od aktywów ubezpieczyciele będą praktycznie z systemu wykluczeni. Wobec czego Polska Izba Ubezpieczeń wnioskuje o zwolnienie z podatku od środków zgromadzonych w PPK oraz nowych umów pracowniczych programów emerytalnych (PPE).
 [czytaj dalej...]

 Opodatkowaniu CIT brakuje stabilności  System opodatkowania przedsiębiorstw w Polsce nie jest stabilny, ustawa o CIT jest nowelizowana średnio niemal osiem razy w ciągu roku; firmy nie czują się pewnie - wynika z raportu Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH poświęconego wprowadzanym w ostatnich latach zmianom podatkowym w CIT.
 [czytaj dalej...]

 Firmy coraz częściej korzystają z księgowości internetowej  Rośnie zainteresowanie księgowością internetową (online). Oparte na nowych technologiach nowoczesne platformy internetowe służą nie tylko do rozliczeń podatkowych, lecz także do zarządzania sprzedażą czy analiz finansowych.
 [czytaj dalej...]

 Prof. Adam Mariański: Doradca podatkowy najlepszym doradcą firm rodzinnych  Doradcy podatkowi to jedyny zawód przygotowujący się do nowej roli zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej - stwierdził prof. dr hab. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Już kilkadziesiąt osób przeszkoliło się w tej tematyce, uzyskując certyfikaty doradcy firm rodzinnych.
 [czytaj dalej...]

 Rozszerzenie widełek kwotowych w przyspieszonej amortyzacji  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii intensywnie pracujemy nad stworzeniem w Polsce jak najlepszych warunków do inwestycji, myśli o rozszerzeniu widełek kwotowych w przyspieszonej amortyzacji - powiedziała szefowa MPiT Jadwiga Emilewicz. Planowana jest także m.in. obniżka podatku CIT dla osób, które uzyskują przychody z wyników prac badawczo-rozwojowych.
 [czytaj dalej...]

 Akcyza od alkoholu w UE - potrzebne są nowe regulacje  Komisja Europejska przedstawiła propozycję zmiany przepisów dotyczących akcyzy od alkoholu w Unii Europejskiej. Drobni producenci i producenci alkoholi rzemieślniczych będą mieli dostęp do nowego, ogólnounijnego systemu certyfikacji i niższych stawek celnych w całej Unii.
 [czytaj dalej...]

 Wprowadzenie III progu podatkowego i likwidacja podatku liniowego  Przedsiębiorcy bardzo krytycznie oceniają pomysł wprowadzenia III progu podatkowego w wysokości 36% od dochodów powyżej 1 mln PLN oraz likwidację podatku liniowego w działalności gospodarczej i wprowadzenie II progu podatkowego w wysokości 23% pod fałszywą nazwą tzw.
 [czytaj dalej...]

 Podatek na rzecz czystego powietrza, czyli opłata emisyjna  Rządowy projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych zakłada wprowadzenie opłaty emisyjnej od 1 stycznia 2019 r. Zdaniem prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa Polska jest jednym z krajów mających najniższe ceny paliw i najniższy udział podatków w tej cenie, a opłata emisyjna ma służyć czystości powietrza.
 [czytaj dalej...]

 Praktyka stosowania klauzuli pewności prawa  Zdaniem przedsiębiorców klauzula pewności prawa nie stanowi tak skutecznego narzędzia, jakim miała być w pierwotnym założeniu. Zwracają oni uwagę, że obronie praw przedsiębiorców służą też inne instrumenty, takie jak klauzula in dubio pro tributario, czy też szereg zasad generalnych wprowadzanych w ramach Prawa przedsiębiorców, jak choćby rozstrzyganie wątpliwości faktycznych na ich korzyść, czy zasada
 [czytaj dalej...]

 E-faktury w zamówieniach publicznych - projekt ustawy  Ministerstwo Finansów przygotowało i skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych. Ustawa ma wejść w życie 27 listopada 2018 r. i w tej dacie ma nastąpić uruchomienie systemu teleinformatycznego platformy elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych. Wprowadzenie obowiązku przyjmowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przez zamawiających
 [czytaj dalej...]

 

22 Czerwiec 2018

Przeterminowane faktury kosztują przedsiębiorców coraz więcej
Przeterminowane faktury kosztują przedsiębiorców coraz więcej, na przeciwdziałanie opóźnieniom płatności i ich skutkom firmy wydają już średnio 7,3 proc. ogółu kosztów - wynika z najnowszego badania "Portfel należności polskich przedsiębiorstw  [czytaj dalej...]

22 Czerwiec 2018

Mieszkania komunalne w formule PPP

Brak środków w budżetach gmin to główna przyczyna niedoboru mieszkań komunalnych. Problem rozwiązać może formuła partnerstwa publiczno-prywatnego, w której ciężar finansowania, realizacji i utrzymania infrastruktury przejmuje prywatny inwestor.  [czytaj dalej...]

22 Czerwiec 2018

Radca prawny to dobry kandydat do rady nadzorczej

Czy radca prawny obsługujący urząd miejski w ramach umowy-zlecenia może jednocześnie pełnić funkcję członka rady nadzorczej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., której gmina jest 100% udziałowcem?  [czytaj dalej...]

22 Czerwiec 2018

Biuletyn Głównego Księgowego Nr 6
 [czytaj dalej...]

22 Czerwiec 2018

Smart ewolucja będzie przyspieszać

Polskie miasta chcą uchodzić za inteligentne. Smart. I chociaż nad Wisłą pojawia się coraz więcej technologicznych rozwiązań podnoszących jakość życia, to jednak praktyka pokazuje, że droga przed nami ciągle jest daleka.  [czytaj dalej...]

22 Czerwiec 2018

Jak zamawiający ma punktować

Możliwość punktowania potencjału podmiotów trzecich na potrzeby ustalenia tzw. krótkiej listy kandydatów kwalifikujących się do kolejnego etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego od zawsze budziła wiele kontrowersji.  [czytaj dalej...]

22 Czerwiec 2018

Kolejna bitwa o in-house w odpadach


Planowane zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz nowe Prawo zamówień publicznych zapowiadają kolejną „bitwę” o in-house w gospodarce odpadami komunalnymi, którą stoczą ze sobą zwolennicy i przeciwnicy bezprzetargowego powierzania zadań spółkom komunalnym.  [czytaj dalej...]

  © 2012 Biuro Rachunkowe Anna Kaszewska. All Rights Reserved.