Wyposażenie Zakres naszej działalnoœci Najważniejsze informacje i ważne strony Kontakt i jak do nas trafić
Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Księgi Rachunkowe prowadzone są zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości. Specjalizujemy się  w obsłudze księgowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (z.o.o.), Spółek Osobowych, Stowarzyszeń oraz SP ZOZ (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej). Opracowujemy plany kont itp.

Bilanse, Rachunki Wyników oraz Informacje Dodatkowe

Wykonujemy pełną sprawozdawczość w postaci Bilansu, Rachunku Wyników, Informacji Dodatkowej, na podstawie Ksiąg prowadzonych przez nasze biuro oraz z powierzonych dokumentów księgowych

Prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów

Księgi Przychodów i Rozchodów prowadzimy dla różnych typów działalności. Szczególny nacisk kładziemy na klasyfikację kosztów co ma szczególne znaczenie dla prawidłowości prowadzonej dokumentacji księgowej oraz wynik finansowy prowadzonej działalności. W ramach uproszczonej księgowości znajduje się również: amortyzacja, rozliczanie kilometrów dla samochodów używanych do celów służbowych itp

Informacje dodatkowe

Dla wszystkich podatników wykonujemy Deklaracje Podatkowe i dostarczamy je  do Urzędów. Uczestniczymy czynnie przy badaniach Bilansów oraz przy kontrolach z Urzędu Skarbowego i ZUS. Istnieje możliwość odbioru dokumentów z siedziby firmy. W każdym zakresie działalności jesteśmy rzetelni i dokładni co przynosi oczekiwane rezultaty w postaci pozytywnych wyników kontroli Urzędu Skarbowego, ZUS oraz zadowolenia naszych klientów.

 
Wykonujemy Rejestry VAT

Do wszystkich typów księgowości wykonujemy Rejestry VAT oraz składamy odpowiednie deklaracje do Urzędu Skarbowego

Przygotowujemy przepływy środków pieniężnych

Przepływy środków pieniężnych wykonujemy na bazie Bilansów własnych i powierzonych

Wypełniamy wnioski kredytowe do banków

W ramach naszych usług proponujemy Państwu pomoc w wypełnianiu wniosków kredytowych do banków

Prowadzimy płace i kadry

Prowadzimy pełną obsługę płac: karty chorobowe, zasiłkowe, karty wynagrodzeń, ZUS, oraz kadry: piszemy umowę o pracę, świadectwa pracy, współpracujemy z lekarzem medycyny pracy, oraz wykładowcami BHP. Tworzymy akta osobowe pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy

Wykonujemy regulaminy płacy i wynagrodzenie

W ramach świadczonych przez nas usług opracowujemy Regulaminy Pracy i Regulaminy Wynagrodzeń zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy

Pomagamy w wypełnianiu dokumentów założycielskich firm rozpoczynających działalność

Każdemu kto pragnie założyć własną działalność, a gubi się w gąszczu druków urzędowych, świadczymy swoją pomóc w wypełnianiu odpowiednich dokumentów. Dla swoich przyszłych klientów czynności powyższe wykonujemy bezpłatnie

  © 2012 Biuro Rachunkowe Anna Kaszewska. All Rights Reserved.